Í svörtum fötum - Dag sem dimma nátt

Prenta texta

Sólinkyssirkinn

oghúnsnýrméríhringiþessigamlajörð

Heiðblárhimininn

Já,alltframstreymirogviðstefnumeitthvert

Hvaðsíðanverður,verðurekkiséð

hverveithvaðviðeigumnæstívændum

Égtrúiáþig,trúðuámig

Viðerumviðeigumviðverðum

Hugsaðutilmínefþú mátt!þúveist

hversumikilvægtmérfinnstaðfinnastraumana

Hugminnöllumstundumþúátt

Hafðumigídraumumþínumdagsemdimmanátt

Kvöldiðkemurenn,

kyrrðinfylgirhúminuallterhljótt

Kólnatekursenn

ogþúvefurþérþéttinnívon

ístjörnubliki

Þaðbæristekkineitt

Viðerumviðeigumviðverðum

Hugsaðutilmínefþú mátt!þúveist

hversumikilvægtmérfinnstaðfinnastraumana

Hugminnöllumstundumþúátt

Hafðumigídraumumþínumdagsemdimmanátt

Vístsemsnjóaleysirvon

Vístsemdagurrísaðeinsþúþúúú

ílogniogBylífrostieðaylohhooooooo

Hugsaðutilmínefþú mátt!þúveist

hversumikilvægtmérfinnstaðfinnastraumana

Hugminnöllumstundumþúátt

Hafðumigídraumumþínumdagsemdimmanátt